Vilkår Og Betingelser

Baggrund

Denne aftale gælder mellem dig, som Bruger af denne hjemmeside eller Køber, og Beauty Fort Limited, ejerene af denne hjemmeside. Din aftale om at overholde og være bundet af disse vilkår og betingelser anses for at forekomme ved første brug af hjemmesiden. Hvis du ikke accepterer at være bundet af disse vilkår og betingelser bedes du med det samme om at stoppe med at bruge hjemesiden.

Ingen del af denne hjemmeside har til formål at fastlægge et kontraktligt tilbud der skal accepteres. Købers bestilling udgør et kontraktligt tilbud og vores accept af tilbuddet anses først accepteret når en mail med forsendelse detaljer til køberen er sendt. Denne mail angiver at bestillingen er blevet opfyldt, og er blevet afsendt.

 1. Definitioner og fortolkning
  I denne aftale har følgende termer følgende betydninger:
  "Konto"betyder kollektivt de personlige oplysninger, betalingsoplysninger og legitimationsoplysninger, der bruges af Brugere for at få adgang betalt indhold og / eller hvilken som helst kommunikationssystem på hjemmesiden;
  "Leverandør"betyder enhver tredjepart ansvarlig for transport af købte varer fra vores lokaler til kunderne;
  "Indhold"betyder enhver tekst, grafik, billeder, lyd, video, software, data og enhver anden form for information der er i stand til at blive lagret i en computer, der vises på eller er en del af denne hjemmeside;
  "Varer"betyder alle produkter som Beauty Fort Limited reklamerer og / eller stiller til rådighed til salg gennem denne hjemmeside;
  "Beauty Fort Limited"betyder Beauty Fort Limited, 22 Guinness Road Trading Estate, Trafford Park, Manchester, M17 1SB, United Kingdom;
  "Tjenester"betyder kollektivt alle online-faciliteter, værktøj, tjenester eller oplysninger, Beauty Fort Limited stiller til rådighed via hjemmesiden enten nu eller i fremtiden;
  "Betalingsinformation"betyder alle oplysninger der kræves for køb af Varer fra denne hjemmeside. Dette omfatter, men er ikke begrænset til, kredit-/betalingskort numre, bankkontonumre og sort numre;
  "Køber"betyder enhver person eller virksomhed, der køber Varer fra Beauty Fort Limited fra denne hjemmeside;
  "Købs Information"betyder kollektivt enhver bestilling, faktura, pakkelister, kvitteringer eller lignende, der kan være i papirform eller elektronisk form;
  "Lokaler"betyder vores adresse(r) af firmaet beliggende 22 Guinness Road Trading Estate, Trafford Park, Manchester, M17 1SB, United Kingdom;
  "System"betyder enhver online kommunikation infrastruktur som Beauty Fort Limited stiller til rådighed via hjemmesiden enten nu eller i fremtiden. Dette omfatter, men er ikke begrænset til, webbaseret email, kommunikationstjenester, live chat-faciliteter og email links;
  "Bruger" / "Brugere"betyder enhver tredjepart, der har adgang til hjemmesiden og som ikke er ansat af Beauty Fort Limited og som handler i forbindelse med deres ansættelse; og
  "Hjemmeside"betyder den hjemmeside som du aktuelt bruger (https://www.beautyfort.com) og eventuelle underdomæner af denne side.
 2. Erhvervskunder
  Disse Vilkår og Betingelser gælder kun Erhvervskunder.
 3. Internationale Kunder
  Hvis Varerne bliver bestilt udefor Beauty Fort Limited bopælsland, kan told og afgifter forekomme når Varerne når deres destination. Beauty Fort Limited er ikke ansvarlig for disse afgifter, og vi forpligter os ikke til at foretage nogen beregninger eller skøn i denne henseende. Hvis en Køber køber internationalt, rådes Køberen til at kontakte deres lokale toldmyndigheder for yderligere oplysninger om omkostninger og procedurer. Køberen af Varerne vil også være importør af registrering og som sådan bør sikre, at købet er i fuld overensstemmelse med lovgivningen i det land, hvor varerne importeres. Vær opmærksom på at Varer kan blive kontrolleret ved ankomsten for toldmæssige formål og at Beauty Fort Limited ikke giver garanti for at emballagen af Varerne vil være fri for tegn på manipulation.
 4. Intellektuel Ejendom
  1. Alt indhold på hjemmesiden, medmindre uploadet af Brugere, herunder, men ikke begrænset til, tekst, grafik, logoer, ikoner, billeder, lydklip, videoklip, data, sidelayout, underliggende kode og software tilhører Beauty Fort Limited, vore partnere eller andre relevante tredjeparter. Ved fortsat at bruge hjemmesiden accepterer du at sådant materiale er beskyttet af gældende Storbritannien og international intellektuel ejendomsret og andre love.
  2. Med forbehold for punkt 4.3, kan du ikke gengive, kopiere, distribuere, opbevare eller på anden vis genanvende materiale fra hjemmesiden, medmindre andet er angivet på hjemmesiden eller medmindre udtrykkelig skriftlig tilladelse er givet hertil fra Beauty Fort Limited.
  3. Produktbilleder kan stilles til rådighed til dig af Beauty Fort Limited efter deres skøn, eller du kan eventuelt forsynes med en købsoption af produktbilleder. Disse billeder kan derefter bruges under følgende betingelser:
   1. Billeder forbliver den enerettige intellektuelle ejendom af Beauty Fort Limited og / eller dets datterselskaber / moderselskab.
   2. For billeder som du udtrykkeligt er blevet givet adgang til, har du lov til at bruge dem kun inden for din virksomhed og som reklamemateriale til din virksomhed, for eksempel på din hjemmeside eller på printet dokumenter der fremmer din virksomhed. Du må ikke distribuere disse billeder til nogen tredjepart for at de kan bruge billederne til deres egne formål. Hvis du er usikker på om en bestemt anvendelse er tilladt, bør du kontakte Beauty Fort Limited.
   3. Beauty Fort Limited forbeholder sig ret til at tilbagekalde tilladelse til at bruge disse billeder på ethvert tidspunkt.
   4. Du har ikke tilladelse til at bruge andre end det/de billeder som du udtrykkeligt er blevet givet adgang til, dette inkluderer miniaturebilleder.
   5. Du må ikke "hotlink" til billederne. Det betyder at du ikke kan linke direkte til produkterne på vores hjemmeside fra din hjemmeside. Hvis du har fået adgang til et billede, bør du tage en kopi af billedet til brug på din egen hjemmeside.
 5. Direct Dispatch
  Skulle du blive accepteret til at bruge Beauty Fort Limiteds Direct Dispatch tjenester, vil du også være bundet af de separate vilkår der er gældende for denne service. Disse vilkår kan findes på Direct Dispatch sektionen af hjemmesiden, efter du er logget ind på din konto.
 6. Links til Andre Hjemmesider
  Denne hjemmeside kan indeholde links til andre hjemmesider. Medmindre andet udtrykkeligt er angivet, er disse sider ikke kontrolleret af Beauty Fort Limited eller vores partnere. Vi påtager os intet ansvar for indholdet af disse hjemmesider og fraskriver os ethvert ansvar for eventuelle og alle former for tab eller skade som følge af brugen af dem. Inkluderingen af et link til anden hjemmeside på denne hjemmeside er ikke ensbetydende med vi endorser denne hjemmeisde eller dem der kontrolere den.
 7. Brug af kommunikationsfaciliteter
  1. Når du bruger forespørgselsformular eller andet system på hjemmesiden, bør du gøre det i overensstemmelse med følgende regler:
   1. uanstændigt eller vulgært sprog må ikke anvendes;
   2. Indhold, der er ulovligt eller på anden måde anstødeligt må ikke indsendes. Dette omfatter, men er ikke begrænset til, indhold, der er grov, truende, chikanerende, ærekrænkende, aldersdiskriminerende, sexistisk eller racistisk;
   3. Indhold der er beregnet til at fremme eller tilskynde til vold må ikke indsendes;
   4. de midler, hvormed brugere identificerer sig, må ikke krænke disse vilkår og betingelser eller gældende love;
   5. Brugerne må ikke udgive sig for en anden person, heriblandt medarbejdere og repræsentanter for Beauty Fort Limited eller vores søsterselskaber; og
   6. vores system må ikke anvendes til uautoriseret massekommunikation såsom "spam" eller "junk mail".
  2. Du anerkender at Beauty Fort Limited forbeholder sig ret til at overvåge enhver og al kommunikation lavet til os eller ved hjælp af vores system.
  3. Du anerkender, at Beauty Fort Limited kan beholde kopier af alle og alle meddelelser sendt til os, eller sendt via vores system.
  4. Du anerkender at alle oplysninger, du sender til os via vores system kan ændres af os, og du hermed giver afkald på din moralske ret til at blive identificeret som forfatteren af sådanne oplysninger. Eventuelle begrænsninger som du måtte ønske at placere på vores brug af sådanne oplysninger skal meddeles til os på forhånd, og vi forbeholder os ret til at afvise sådanne vilkår og tilknyttede dertil hørende oplysninger.
 8. Konti
  1. For at købe Varer på denne hjemmeside og for at bruge forespørgsel faciliteter er Brugere forpligtet til at oprette en konto, som vil indeholde visse personlige oplysninger og betalingsoplysninger, disse kan variere baseret på en Brugers brug af hjemmesiden, eftersom vi eventuelt ikke kræve betalings oplysninger, indtil et køb skal foretages. Ved fortsat brug af denne hjemmeside repræsenterer og garanterer du at:
   1. alle oplysninger som du sender er korrekte og sandfærdige;
   2. hvis du køber på vegne af din arbejdsgivere, har du autoritet til at indsende betalingsoplysninger hvor en sådan autorisation er forpligtet; og
   3. du vil holde denne information korrekt og up-to-date.
   Din oprettelse af en konto er yderligere en bekræftelse af din repræsentation og garanti.
  2. Det anbefales, at du ikke deler dine kontooplysninger, især dit Brugernavn og Kodeord. Beauty Fort Limited påtager sig intet ansvar for eventuelle tab eller skader, som opstår som følge af at du har delt dine kontooplysninger. Hvis du bruger en delt computer, anbefales det, at du ikke gemmer dine kontooplysninger i din internetbrowser.
  3. Hvis du har grund til at tro, at din konto er blevet hacket af en anden uden dit samtykke, bør du kontakte Beauty Fort Limited med det samme så vi kan suspendere din konto og annullere eventuelle uautoriserede køb, der kan verserer. Vær opmærksom på at et køb kun kan annulleres før det er afsendt. I tilfælde af at et uautoriseret køb er afsendt før du har underrette os herom fraskriver Beauty Fort Limited sig ethvert ansvar, og du skal selv kontakte Leverandøren detaljeret i din købs Information.
 9. Opsigelse og Annullering
  1. Enten Beauty Fort Limited eller en Bruger kan opsige en konto. Hvis Beauty Fort Limited opsiger din konto, vil du få besked via email, og vil blive givet en forklaring på opsigelsen. Uanset ovenstående, forbeholder vi os ret til at opsige uden begrundelse.
  2. Hvis Beauty Fort Limited opsiger en konto, vil alle nuværende eller verserer køb på din konto blive annulleret og vil ikke blive afsendt.
  3. Beauty Fort Limited forbeholder sig ret til at annullere køb uden begrundelse, uanset årsag inden forarbejdningen af betaling og forsendelse.
  4. Hvis annullation af køb sker, uanset årsag, inden afsendelse vil Køberne blive refunderet pengene betalt i forbindelse med dette køb, fratrukket eventuelle transaktionsgebyrer og/eller omkostninger til lageropfyldning.
  5. Hvis en Bruger opsiger deres konto vil eventuelle ikke afsendte køb blive annulleret og en fuld refundering af eventuelle penge betalt i forbindelse med dette indkøb vil blive udbetalt via den betalingsmetode der blev anvendt da Varerne blev købt, fratrukket eventuelle transaktionsgebyrer og/eller omkostninger til lageropfyldning.
 10. Betaling
  1. Enhver og alle fakturaer forfalder til betaling på den dato, der vises på fakturaen, medmindre der er aftalt alternative ordninger mellem Køber og Beauty Fort Limited.
  2. Renter vil blive opkrævet på daglig basis, kommercielle rente er 8% over basisrente for Bank of England gældende på det tidspunkt
 11. Varer, Prissætning og Tilgængelighed
  1. Mens alle bestræbelser er gjort for at sikre at alle grafiske repræsentationer og beskrivelser af varer til rådighed fra Beauty Fort Limited svarer til de faktiske varer, er Beauty Fort Limited ikke ansvarlig for eventuelle variationer fra disse beskrivelser. Dette udelukker ikke vores ansvar for fejl på grund af uagtsomhed fra vores side, og henviser kun til variationer af de korrekte varer, ikke forskellige typer varer.
  2. Beauty Fort Limited repræsenterer eller garanterer ikke at sådanne Varer vil være til rådighed. Lager indikationer findes på hjemmesiden.
  3. Alle prisoplysninger på hjemmesiden er korrekte på tidspunktet da de kom online. Beauty Fort Limited forbeholder sig ret til at ændre priserne, og ændre eller fjerne eventuelle særlige tilbud fra tid til anden efter behov.
  4. I tilfælde af at priserne ændres i perioden mellem en bestilling bliver placeret og inden Beauty Fort Limited forarbejder bestillingen og tager betaling, vil du blive kontaktet forud vi sender din bestilling og gjort opmærksom på den nye pris;
  5. Alle priser på hjemmesiden inkluderer ikke moms. Beauty Fort Limited's momsnummer er GB897370961.
 12. Materiel og Risiko
  1. Egenskab af Varer vil ikke overgå til køberen, indtil den fulde købesum for disse varer er modtaget af Beauty Fort Limited. Egenskab forbliver hos Beauty Fort Limited indtil betalingen er gennemført.
  2. Hvis Køber sælger Varerne videre til sine egne kunder i enhver form, enten som købt fra Beauty Fort Limited, eller som en del af et kombineret sæt og eventuelle beløb af købesummen er udestående skal denne sum stadig betales til Beauty Fort Limited af et sådant salg. Køber er herefter forpligtet til at holde sådanne provenu på tillid til Beauty Fort Limited, indtil betalingen er modtaget fuldt ud af Beauty Fort Limited.
  3. Når betalingsdatoen er overskredet, hvis et beløb forbliver udestående, har Beauty Fort Limited ret til at komme ind i Købers lokaler og fjerne eventuelle Varer som forbliver Beauty Fort Limited ejendom.
 13. Levering
  1. Beauty Fort Limited vil giver dig besked i form af email, når dine varer skal sendes til dig.
  2. Hvis Beauty Fort Limited ikke modtager nogen meddelelse fra dig, inden for 1 arbejdsdag af levering, om eventuelle problemer med dine Varer, anses du for at have modtaget Varerne i fuldt funktionsdygtig stand og uden problemer.
 14. Fortrydelsesret
  Beauty Fort Limited har til formål at altid levere varer af høj kvalitet, der er fejlfri og ubeskadiget. Til tider kan det dog være nødvendigt at retunere varer. Retur er underlagt disse vilkår og betingelser.
  1. Hvis Køber modtager Varer som ikke passer til dem der er bestilt, Varer der har fejl, eller varer der er blevet beskadiget under transporten, skal Køber kontakte os inden for 1 arbejdsdag for at arrangere retunering. Hvor skaden er indlysende ved levering skal Køber underskrive følgesedlen om at Varerne er blevet beskadiget. Beauty Fort Limited er ansvarlig for at betale forsendelsesomkostninger.
  2. Hvis køberen ønsker at returnere Varer til Beauty Fort Limited for nogen af de ovennævnte grunde, så kontakt os ved hjælp af oplysningerne der findes på https://www.beautyfort.com/contact-us for en passende aftale. Efter modtagelsen af returvarerne, vil prisen for Varene som var betalt blive refunderet via en kredit til din Beauty Fort Limited handels konto.
  3. Beauty Fort Limited forbeholder sig ret til at udøve skøn med hensyn til eventuelle retuneringer i henhold til disse vilkår og betingelser. Faktorer der kan tages i betragtning ved udøvelsen af dette skøn, omfatter, men er ikke begrænset til:
   1. Enhver brug eller fornøjelse som du eventuelt allerede har haft ud af Varerne;
   2. Eventuelle egenskaber ved varen som kan få den til at blive forringet eller forældet hurtigt;
   3. Eventuelle rabatter der kan have dannet en del af købsprisen for varerne for at afspejle eventuelle manglende kvalitet der blev gjort kendt til Køberen på tidspunktet af købet.
  Et sådant skøn kan kun udøves inden for rammerne af loven.
 15. Fortrolighedspolitik
  1. Alle personlige og forretningsmæssige oplysninger gemt af Beauty Fort Limited om dig og din virksomhed vil blive opbevaret sikkert og behandlet strengt fortroligt. Oplysninger vil ikke blive delt med nogen tredjepart, medmindre du har givet din udtrykkelige tilladelse hertil, eller det er nødvendigt med henblik på at opfylde dine bestillinger (f.eks passerer din adresse og kontaktoplysninger til kureren).
  2. Beauty Fort Limited hjemmeside (www.beautyfort.com) kan placere Cookie-filer på din computer med henblik på at give hjemmesiden funktionalitet og overvåge brugen af hjemmesiden.
  3. Beauty Fort Limited kan kontakte dig lejlighedsvis med marketing information, som du kan fravælge når som helst.
 16. Forbehold
  1. Beauty Fort Limited giver ingen garanti eller repræsentation af at hjemmesiden vil opfylde dine krav, at det vil være af tilfredsstillende kvalitet, at det vil være egnet til et bestemt formål, at det ikke vil krænke tredjemands rettigheder, at det vil være kompatibel med alle systemer, at det vil være sikre, og at alle oplysninger vil være nøjagtig. Vi giver ingen garanti for specifikke resultater for brugen af vores tjenester.
  2. Ingen del af denne hjemmeside har til formål at tilbyde råd og indholdet af denne hjemmeside bør ikke påberåbes, når der foretager nogen beslutninger eller handlinger af nogen art.
  3. Ingen del af denne hjemmeside har til formål at fastlægge en kontraktligt tilbud der skal accepteres af Beauty Fort Limited.
  4. Mens Beauty Fort Limited bruger rimelige bestræbelser på at sikre at hjemmesiden er sikker og fri for fejl, virus og anden skadelig software, er alle Brugere rådet til at tage ansvar for deres egen sikkerhed af deres personlige oplysninger og deres computere.
 17. Ændringer af tjeneste og disse Vilkår og betingelser
  Beauty Fort Limited forbeholder sig ret til at ændre hjemmesiden, dens indhold eller dens vilkår og betingelser til enhver tid. Brugere og Købere vil være bundet af eventuelle ændringer i vilkår og betingelser fra første gang hjemmesiden bruges af dem efter ændringerne. Hvis Beauty Fort Limited er forpligtet til at foretage ændringer i vilkår og betingelser vedrørende salg af Varer ved lov, vil disse ændringer automatisk anvendes på alle bestillinger i øjeblikket der verserer såvel som eventuelle bestillinger der laves i fremtiden.
 18. ATilgængelighed af Hjemmesiden
  1. Tjenesten leveres "som den er", og på et "som tilgængelig" basis. Vi giver ingen garanti for at tjenesten vil være fri for defekter og / eller fejl. I det omfang, det ifølge lovgivningen, giver vi ingen garantier (udtrykkelige eller underforståede) for egnethed til et bestemt formål, nøjagtigheden af de oplysninger, kompatibilitet og tilfredsstillende kvalitet.
  2. Beauty Fort Limited påtager sig intet ansvar for afbrydelse eller manglende tilgængelighed af hjemmesiden som følge af eksterne årsager, herunder, men ikke begrænset til, ISP udstyrs fejl, vært svigt, fejl ved kommunikationsnetværk, strømsvigt, naturkatastrofer, krigshandlinger eller juridiske restriktioner og censur.
 19. Begrænsning af Ansvar
  1. I det omfang loven tillader det, påtager Beauty Fort Limited sig intet ansvar for direkte eller indirekte tab eller skade, forudsigelig eller på anden måde, herunder eventuelle indirekte, følgeskader, særlige eller eksemplariske skader som følge af brugen af hjemmesiden eller nogen oplysningerne heri . Brugere bør være opmærksomme på at de bruger hjemmesiden og dens indhold på egen risiko.
  2. Intet i disse vilkår og betingelser udelukker eller begrænser Beauty Fort Limited's ansvar for død eller personskade som følge af forsømmelighed eller svig begået af Beauty Fort Limited.
  3. Intet i disse vilkår og betingelser udelukker eller begrænser Beauty Fort Limited's ansvar for direkte eller indirekte tab eller skade som følge af den ukorrekte levering af varer eller ud af afhængighed af urigtige oplysninger der findes på hjemmesiden.
  4. Mens alle bestræbelser er gjort for at sikre, at disse vilkår og betingelser er i overensbestemmelse med de relevante bestemmelser i Unfair Contract Terms Act 1977, er der i tilfælde af at nogen af disse vilkår skille findes at være ulovlig, ugyldig eller på anden måde ikke kan håndhæves, skal dette begreb anses som adskilt fra disse vilkår og betingelser, og skal ikke påvirke gyldigheden og håndhævelsen af de resterende vilkår og betingelser. Dette udtryk gælder kun inden for jurisdiktioner, hvor et bestemt begreb er ulovligt.
 20. Ingen Frafaldelse
  I tilfælde af at en del i disse Vilkår og Betingelser undlader at udøve en rettighed eller retsmiddel, der er indeholdt heri, må dette ikke opfattes som et afkald på denne ret eller retsmidler.
 21. Tidligere Vilkår og Betingelser
  I tilfælde af uoverensstemmelse mellem disse Vilkår og Betingelser og alle tidligere versioner heraf, finder bestemmelserne i disse vilkår og betingelser gældende, medmindre andet udtrykkeligt er angivet.
 22. Tredjemands Rettigheder
  Intet i disse Vilkår og Betingelser kan medføre rettigheder til nogen tredjepart. Den aftale som er skabt via disse Vilkår og Betingelser er mellem dig og Beauty Fort Limited.
 23. Meddelelser
  Alle meddelelser skal gives til os enten via brevpost til vores lokaler (se adresse ovenfor) eller via email til info@beautyfort.com. En sådan meddelelse vil blive anset for modtaget 7 hverdage efter afsendelse for brevpost og 3 hverdage for emails.
 24. Lov og jurisdiktion
  Disse Vilkår og Betingelser og forholdet mellem dig og Beauty Fort Limited er underlagt og fortolkes i overensstemmelse med loven i England og Wales, og Beauty Fort Limited og du accepterer at underkaste jer den eksklusive jurisdiktion af domstolene i England og Wales.
 25. Licens til at sælge produkter
  Selvom vi viser alle produkter som vi har til rådighed skal du dog bemærke at på grund af love og lovgivning i dit land, er der visse varer, der ikke kan sælges uden forudgående tilladelse med producenterne. Det er din pligt som detailhandler at du har licens til at sælge mærker der er købt hos Beauty Fort Limited, og Beauty Fort Limited kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle omkostninger forbundet.

Kodeord er Påkrævet

Du skal indtaste dit kodeord for at fortsætte


Glemt dit kodeord?
ANNULLER